01
Dec

Alapítványunk az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének tagja

Etikai Kódex


A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány éves bevételei nem haladják meg a 200 millió forintot, ezért az Alapítvány nem köteles könyvvizsgálatot végeztetni.

A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány gazdálkodását és működését az alapítvány három tagból álló Felügyelő Bizottsága ellenőrzi. Ennek során a kuratórium elnökétől jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, betekinthet az iratokba, azokat megvizsgálhatja.

A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány irataiba a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alapítvány irodájában (1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152.) bárki betekinthet munkaidőben, előre egyeztetett időpontban. A betekintés során mindvégig szem előtt kell tartani, hogy személyes adatokat, üzleti titkokat vagy egyéb adatvédelmi- vagy személyiségi jogot sértő adatokat jogosulatlan személy nem ismerhet meg.

 

HASONLÓ CIKKEK: /hu/atlathatosag


01
Dec

Panaszkezelés

 

Panaszkezelési szabályzat

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk panaszaik, észrevételeik, javaslataik benyújtására.

Hivatalos iratainkba való betekintés lehetősége mindenki számára adott. Iratainkba való betekintésre budapesti központi irodánkban, munkaidőben, előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség.

Kapcsolatfelvétel postai úton:

1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152.

Kapcsolatfelvétel telefonon:

+36/1-217-0404

Kapcsolatfelvétel elektronikus úton:

rakellen@rakellen.hu

Az iroda nyitvatartási rendje:

hétfő-csütörtök: 10:00-16:00, péntek: 10:00-12:00 (előzetes telefonos egyeztetés)

Panasztevő jogai:

  • joga van arra, hogy panaszt tegyen a fenti csatornákon (írásban a fenti postai és elektronikus levélcímen, illetve telefonon),
  • joga van arra, hogy névtelen maradjon a folyamat során,
  • joga van ahhoz, hogy a lenti folyamat alapján meghatározott időn belül panasza kivizsgálásra kerüljön, és panaszára választ kapjon

A panaszkezelés menete:

A postai úton érkezett panaszok beérkezéskor iktatásra kerülnek, az elektronikus levelek beérkezési dátuma az e-mail fejlécében rögzített dátum. A panasz a beérkezést követően az irodavezetőhöz kerül, aki szükség esetén a panasz kezelésébe bevonja az Alapítvány kuratóriumának elnökét. A panasz kivizsgálása legkésőbb a beérkezést követő munkanapon megkezdődik. A kivizsgálás eredményéről, a panasz kezelésének módjáról a panaszt benyújtó a kivizsgálás befejeztével tájékoztatást kap a panasztételi csatornán (postai úton vagy elektronikus levélben). Ennek időtartama 5 munkanap (ettől eltérő esetben a panaszt benyújtó értesítést kap az eljárás időtartamának meghosszabbításáról, illetve annak okáról). A panasztétel lezárását követően valamennyi kapcsolódó feljegyzés, adat tárolásra kerül az Alapítvány irodájában. Amennyiben helyesbítő tevékenység kerül indításra, annak eredményéről, illetve a bevezetés határidejéről a panasztevő tájékoztatást kap.

Panaszkezelési beszámoló 2018

Panaszkezelési beszámoló 2019

Panaszkezelési beszámoló 2020

Panaszkezelési beszámoló 2021

Panaszkezelési beszámoló 2022

Panaszkezelési beszámoló 2023

 

Panaszkezelési szabályzat

HASONLÓ CIKKEK: /hu/atlathatosagA rák ellen az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152.

+36/1-217-0404

Adószám: 19009557-2-43

Bankszámlaszám: OTP 11713005-20034986-00000000

IMPRESSZUM


Created by okeery.com